Media a człowiek

Każdy człowiek, na co dzień styka się z szeregiem mediów, poprzez które poznaje świat, wie, co dzieje się w społeczeństwie, może śledzić życie polityczne, oraz ekonomiczne kraju, i nie ma… Zobacz więcej »

Media publiczne

Niezwykle ważne w życiu wszystkich społeczeństw, kultur i narodowości odgrywają media publiczne, które, na co dzień nie tylko przedstawiają zaistniałe wydarzenia, ale przede wszystkim wyciągają wnioski i oraz oceniają. Ich… Zobacz więcej »

Medioznawstwo

Nauka o mediach, ich rodzajach, funkcjach a także o celach, jakimi na ogół się zajmują zwana jest medioznawstwem i wcale nie dotyczy jednej odrębnej dziedziny, lecz ludzie, którzy ją studiują… Zobacz więcej »

Funkcje mediów

Obecnie funkcje mediów są ogromne, dlatego też cześć społeczeństwa ich wpływ i działanie zwie czwartą władzą. Pierwszą i jednocześnie najważniejsza funkcją mediów jest komunikowanie się całego społeczeństwa. W tym względzie… Zobacz więcej »

Metody badawcze w mediach

Media odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu całych społeczeństw, dlatego istotne jest, aby podawały one do wiadomości publicznej realne, prawdziwe wiadomości, oraz wyciągały konkretne wnioski. Z tego też względu bardzo… Zobacz więcej »

Badania w mediach

Media są niezwykle ważnym aspektem w życiu każdego kraju i każdej społeczności, dlatego też dane, jakie podawane są przez nie musza opierać się o fakty zgodne z prawdą. Z tego… Zobacz więcej »

KRRiT

KRRiT to skrót, który oznacza Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ma ona bardzo duże znaczenie w społeczeństwie, które przesycone jest działalnością środków masowego przekazu. Przede wszystkim Krajowa Rada Radiofonii i… Zobacz więcej »

Wpływ mediów

Istotny wpływ mają obecnie media na całe życie społeczne, jakie rozgrywa się na terenie wielu krajów. Przede wszystkim środki masowego przekazu mają bardzo duży wpływ na opinie i system wartości… Zobacz więcej »

Czwarta władza

Obecnie w życiu każdego społeczeństwa media pełnią bardzo ważną rolę, a niekiedy nazywane są nawet czwartą władzą. Najważniejszym zadaniem środków masowego przekazu jest przekazywanie informacji ludziom w kraju i za… Zobacz więcej »